Cz| En

Workshopy

Zaměstnanci představují klíčový faktor Vašeho obchodního úspěchu. Pokud jsou motivovaní, znají svou roli v týmu a komunikace uvnitř pracovní skupiny funguje efektivně, mohou dosahovat stále lepších výkonů. Naše služby napomáhají zvyšování sebedůvěry, rozšiřují vědomí týmové podpory a umožňují lépe využít kreativní potenciál Vašich pracovníků. Zaměřujeme se rovněž na metody a techniky vedení lidí, zadávání úkolů a delegování.

Nabízíme:


- diagnostiku týmové spolupráce,
- manažerské a týmové koučování
- facilitaci firemních procesů
- design motivačních programů
- analýzu vzdělávacích potřeb
- přípravu a plánování školení a tréninků
- outdoor i indoor programy
- mediační služby při řešení konfliktů

Interní komunikace


Zaměstnanci rozhodují nejen o tom, jaká bude atmosféra ve firmě, ale spoluvytvářejí firemní kulturu a zásadním způsobem se podílejí na obchodním úspěchu společnosti. To platí nejen o velkých korporacích, ale i v případě malých a středních firem. Klíčovou roli přitom hraje, nakolik jsou i řadoví zaměstnanci informováni o firemní strategii a do jaké míry sdílejí její vizi a poslání.
Naši konzultanti zmapují firemní procesy a komunikační kanály. Na základě výsledků doporučí vhodné metody a prostředky k řešení, od přesnější formulace vize a mise firmy přes přípravu konkrétních sdělení, návrh efektivních komunikačních prostředků až po organizaci tréninků a školení.

Nabízíme:


- spolupráci při formulaci firemní vize a poslání
- výzkumy zaměstnanecké spokojenosti
- průzkumy využívání firemních komunikačních kanálů
- audit motivace a vzdělávacích potřeb zaměstnanců
- návrh a realizaci vhodných prostředků komunikace se zaměstnanci (firemní časopisy, intranet, mailing atd.)
- přípravu a plánování školení a tréninků

 


Copyright © 2019 Whistler | Created by Promika.Net | Powered by Merlin CMS | Přidat k oblíbeným