Cz| En

Vytváření a řízení dobré pověsti


Pověst firmy závisí na tom, jak dobře je schopna komunikovat se všemi zájmovými skupinami. Systematická péče o dobré jméno společnosti v očích všech zainteresovaných skupin je stále důležitějším nástrojem vytváření konkurenční výhody, jakož i při získávání a udržování dlouhodobé pozice na trhu. Dobrá pověst je jedním z nejcennějších aktiv společnosti. Reputace tvoří spolu s výsledky obchodování hodnotu firmy na trhu.
Dobré jméno společnosti vám pomůže udržet stávající zákazníky a získat nové, bude motivovat vaše zaměstnance, podpoří vztahy se správními institucemi, zvýší hodnotu firmy pro akcionáře a výrazně podpoří vaší efektivitu výnosů do komunikace. Dobrou pověst nelze vytvořit ze dne na den, ale pouze systematickou a dlouhodobou komunikací, která vychází z přesně definované strategie.

Nabízíme:

Audit komunikace
Zpracování korporátní strategie komunikace
Realizace aktivit


Příklady nástrojů vytváření a řízení firemní reputace:


Vztahy s médii
Profilace vedení společnosti
Vztahy se zaměstnanci
Sponzoring
Krizová komunikace
Korporátní reklama 
 


Copyright © 2019 Whistler | Created by Promika.Net | Powered by Merlin CMS | Přidat k oblíbeným